Στο φετινό μάθημα των θρησκευτικών, θα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε απορίες, να καταλάβουμε τα δόγματα, να ερμηνεύσουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας. Μέσα από συζητήσεις, παρουσιάσεις PowerPoint αλλά και άλλα μέσα, θα έρθουμε πιο κοντά στην κατανόηση της θρησκείας που επικρατεί πληθυσμιακά στη χώρα μας.