Στο φετινό μάθημα των θρησκευτικών, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τις κυριότερες και πιο γνωστές θρησκείες του κόσμου καθώς και να εμβαθύνουμε σε κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν τη διδασκαλία του χριστιανισμού.